Đạo Quán
Giới Thiệu
Chính Nhất Phái là một Đạo Quán được hình thành từ ngày 09 tháng 9 năm 2009. Người đứng đầu Đạo Quán là trụ trì Đạo trưởng Vương Long HoaViệt Nam Chính Nhất Phái tại Hà Nội thờ Tam Thanh thánh tổ và Tổ sư gia Trương Thiên Sư là thần chủ. Ngoài ra còn tôn phụng các vị chân tiên khác như: Lôi tổ, Huyền Thiên Thượng Đế, Lục ngự cao chân, Nam Bắc nhị đẩu, Chính Nhất tứ đại hộ pháp nguyên soái...Việt Nam Chính Nhất Quán từ ngày thành lập đến nay đã được hơn 10 năm. Trải qua nhiều biến cố và đổi thay đến nay Đạo Quán đã có cơ sở vững chắc về Đạo học. Không nằm ngoài tôn chỉ cứu nhân độ thế và cũng là mục đích để phát triển Đạo Quán ngày một lớn mạnh hoằng dương Đạo Pháp, để Đạo Pháp của chư Tổ mãi mãi lưu truyền hậu thế, Đạo mạch truyền lưu
vuong-long-hoa-sp